Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.03.2011 11:40 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. zamiany zarządzenia nr 0161/13/2010 w spr. wprowadzenia regulaminu organizacji i zasad kontroli zarządczej w MZGLiA w Knurowie
24.03.2011 11:32 0161/15/2010 Zarządzenie Dyrektora w spr. wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników MZGLiA w Knurowie
24.03.2011 11:30 0161/14/2010 zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. procedury zarządzania ryzykiem w MZGLiA w Knurowie
24.03.2011 11:28 0161/13/2010 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wprowadzenia regulaminu organizacji i zasad kontroli zarządczej w MZGLiA w Knurowie
03.02.2011 14:17 0161/12/2010 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA w Knurowie na 2010 rok
10.11.2010 12:15 0161/11/2010 Zarz adzenie Dyrektora MZGLiA w Knurowie w spr. wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2010 r.
10.11.2010 12:13 0161/10/2010 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wyznaczenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników MZGLiA w Knurowie w zamian za świąteczny dzień 25 grudnia 2010r. przypadający w sobotę
25.10.2010 11:49 0161/9/2010 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. zmiany Zarządzenia nr 0161/7/2010 z dnia 27.07.2010 w spr. kwalifikowania, ewidencji i sprawozd. w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez MZGLiA
13.08.2010 10:19 0161/8/2010 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. zmian w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodraki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2010
28.07.2010 13:14 0161/7/2010 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. klasyfikowania, ewidencji i sprawozdawczości w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez MZGLiA

1 2 następna