Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2016 11:43 zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na 2010 rok
29.10.2009 10:11 0161/17/2009 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w sprawie: wyznaczenia terminu dnia wolnego od pracy dla pracowników MZGLiA w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2009r.
29.10.2009 10:05 0161/14/2009 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w sprawie: Regulaminu okresowych ocen kwalifikacyjnych samorządowych pracowników MZGLiA zatr. na stanowiskach urzędniczych.
29.10.2009 09:53 0161/15/2009 Zarządzenie Dyrektora w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Miejskim Zespole Gospodraki Lokalowej i Administracji w Knurowie
29.10.2009 09:44 0161/16/2009 Zarządzenie Dyrektora w spr. wykorzystania urlopów za 2009r.
17.08.2009 10:23 OrK 0616/13/2009 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. udzielenia pracownikom MZGLiA dnia wolnego za dzień świąteczny 15 sierpnia 2009r. przypadający w sobotę, w ramach wynikającego z tego tyt. obowiązku zm. liczby dni
17.08.2009 10:17 0161/12/2009 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. zmian w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodraki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2009
14.07.2009 11:45 0161/11/2009 Zarządzenie Dyrektora w spr. powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu archiwum zakładowego
14.07.2009 11:42 0161/10/2009 Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miiejskim Zespole Gospodraki Lokaloej i Administracji w Knurowie
09.06.2009 08:48 Nr 0161/9/2009 Zarządzenie Dyrektora w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1 2 następna