Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2011 12:28 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
14.12.2011 13:10 MZGLiA/TA-I/341/6/2011 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i przedmiotów wielkowymiarowych oraz wykonywanie innych usług porządk. w budynkach mieszk. i użyt.
14.12.2011 13:05 MZGLiA/TA-I/341/7/2011 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych dla budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
23.11.2011 07:48 ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i przedmiotów wielkowymiarowych oraz wykonywanie innych usług porządk. w budynkach mieszk. i użyt.
23.11.2011 07:45 ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakres e wywozu nieczystości płynnych dla budynków stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie
15.09.2011 14:32 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Szpitalnej 8/B w Knurowie
15.09.2011 11:36 MZGLiA/TA-I/341/5/2011 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Szpitalnej 8/B w Knurowie
17.08.2011 11:01 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku pawilonu handlowo - usługowego przy ul. Szpitalnej 8/B w Knurowie
01.04.2011 08:49 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
01.04.2011 08:39 MZGLiA/TA-I/341/2/2011 Ogłoszenie o ponownym składaniu ofert na wykonanie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń i obejść budynków mieszk. i użytk. stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA

1 2 następna