Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2012 08:36 Informacja o realizacji budżetu za 2011 rok
25.04.2012 09:50 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
02.04.2012 09:41 80/FB/12 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2011 roku.
05.10.2011 10:25 Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
30.08.2011 09:49 220/FB/11 Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu ...
03.01.2011 10:20 III/31/10 Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2011 rok.
03.01.2011 10:14 III/30/10 Uchwała w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011-2014.
20.12.2010 09:07 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 9.795.258 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Miasta Knurów.
20.12.2010 08:58 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014.
20.12.2010 08:49 Opinia o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.