Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2016 12:03 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA na 2011 rok
09.02.2012 11:08 Zarządzenie Dyrektora w spr. przeniesień między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2011
09.02.2012 11:05 Zarządzenie Dyrektora w spr. przeniesień między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2011
27.01.2012 12:55 zarządzenie Dyrektora w spr. wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA w Knurowie
24.01.2012 08:15 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MZGLiA w Knurowie na rok 2012
29.12.2011 12:31 ogł. o udzieleniu zamówienia na wykon. usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i przedmiotów wielkowymiarowych oraz wykonywanie innych usług porządkowych w budynkach mieszkalnych i użytkow. ..
30.11.2011 09:24 Zarządzenie Dyrektora w spr. przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA w Knurowie
25.11.2011 08:10 Zarządzenie Dyrektora w spr. wykorzystania urlow wypoczynkowych za 2011 rok
25.11.2011 08:08 Zarządzenie Dyrektora w spr. wyznaczenia terminu wykorzystania 2 godz. pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w m-cu grudniu 2011 r.
07.11.2011 14:27 OrK/9/2011 Zarządzenie Dyrektora w spr. powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora do Działu Technicznego i Adminsitracji

1 2 następna