Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2011 11:03 Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2010 rok.
27.06.2011 11:01 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2010 rok oraz rozpatrzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2010 r.
27.06.2011 10:59 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
27.06.2011 10:57 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego ZOZ przy ul. Energetyków w Szczecinie
27.06.2011 10:53 Projekt uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
27.06.2011 10:50 Projekt uchwały w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
27.06.2011 10:47 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 – 2014 z późn.
27.06.2011 10:45 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
27.06.2011 10:43 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
27.06.2011 10:41 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.

1 2 3 4 następna