Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2011 12:59 VIII/147/11 Uchwała w sparwie: absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2010
08.07.2011 12:57 VIII/146/11 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2010 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2010 r.
08.07.2011 12:54 VIII/145/11 Uchwała w sprawie: skargi Prokuratora Rejonowego Gliwice - Zachód w Gliwicach na Uchwałę Nr XLIX/745/10 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2010 r.
08.07.2011 12:25 VIII/144/11 Uchwała w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Gliwickiego dotyczącej ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
08.07.2011 11:55 VIII/143/11 Uchwała w sprawie: zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
08.07.2011 11:52 VIII/142/11 Uchwała w sprawie: zmian w Uchwale Nr III/31/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
08.07.2011 11:50 VIII/141/11 Uchwała w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
08.07.2011 11:39 VIII/140/11 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 – 2014 z późn. zm
08.07.2011 11:37 VIII/139/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.
08.07.2011 11:35 VIII/138/11 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 r.

1 2 3 4 następna