Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.09.2011 13:13 Projekt uchwały w sprawie: wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
15.09.2011 13:09 Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
15.09.2011 13:06 Projekt uchwały w sprawie:ustalenia zasad najmu garaży murowanych stanowiących własność gminy oraz miesięcznej stawki opłaty eksploatacyjnej za utrzymanie gruntów gminnych, na których zlokalizowane
15.09.2011 13:03 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
15.09.2011 12:57 Projekt uchwały w sprawie: określenia zasad warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwem sportowym
15.09.2011 12:51 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
15.09.2011 12:49 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011 -2014 z późn. zm.
15.09.2011 12:46 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
15.09.2011 12:37 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Knurów Nr LVI/718/2006 z dnia 19.10.2006 r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
15.09.2011 12:32 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok

1 2 następna