Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2011 12:11 XI/180/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/87/11 Rady Miasta Knurów z dnia 20.04.2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach
30.09.2011 12:07 XI/179/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
30.09.2011 12:06 XI/178/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
30.09.2011 12:04 XI/177/11 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
30.09.2011 11:23 XI/176/11 Uchwała w sprawie ustalenia zasad najmu garaży murowanych stanowiących własność gminy oraz miesięcznej stawki opłaty eksploatacyjnej za utrzymanie gruntów gminnych, na których zlokalizowane są garaże
30.09.2011 11:14 XI/175/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
30.09.2011 11:13 XI/174/11 Uchwała w sprawie określenia zasad, warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Knurów za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
30.09.2011 11:04 XI/173/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
30.09.2011 10:38 XI/172/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011-2014 z późn. zm.
30.09.2011 08:48 XI/171/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok

1 2 następna