Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 13:08 XV/234/11 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
30.12.2011 13:00 XV/233/11 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
30.12.2011 12:58 XV/232/11 Uchwała w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród Gminy Knurów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury
30.12.2011 12:56 XV/231/11 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi pani ................. na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
30.12.2011 12:53 XV/230/11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego harmonogramu pracy Rady oraz rocznego planu pracy komisji stałych Rady Miasta Knurów na 2012 rok
30.12.2011 12:50 XV/229/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta nr LI/779/11 z dnia 20.10.2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu MOPS
30.12.2011 12:48 XV/228/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr III/30/10 Rady Miasta Knurów z dnia 22.12.2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów na lata 2011-2014 z późn. zm.
30.12.2011 12:45 XV/227/11 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
30.12.2011 12:42 XV/226/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok
30.12.2011 12:40 XV/225/11 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2011 rok

1 2 następna