Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.05.2013 12:25 Informacja o realizacji budżetu za 2012 rok
06.05.2013 08:03 Opinia przedłożonym przez Prezydenta Miasta Knurów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
29.03.2013 13:23 70/FB/13 Zarządzenie w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Knurów za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Knurów w 2012 roku
15.10.2012 11:32 Opinia o przedłożonej przez Prezydenta Miasta Knurów informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.
29.08.2012 10:53 230/FB/12 Zarządzenie w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Knurów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego..
08.02.2012 13:09 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 11.503.221 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Miasta Knurów.
08.02.2012 13:06 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Knurów, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
22.12.2011 08:51 XV/233/11 Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów.
22.12.2011 08:50 XV/234/11 Uchwała w sprawie: budżetu Gminy Knurów na 2012 rok.
21.12.2011 10:32 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 11.503.221 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Knurów.

1 2 następna