Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2012 14:25 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/234/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2012 r.
09.02.2012 14:23 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów
09.02.2012 14:20 Projekt uchwały w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Knurowie
09.02.2012 14:17 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Nr LI/779/10 z dnia 20.10.2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
09.02.2012 14:11 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVII/718/10 Rady Miasta Knurów z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów
09.02.2012 14:06 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadań na drogach powiatowych w 2012 r.
09.02.2012 14:02 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
09.02.2012 13:45 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
09.02.2012 13:07 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
09.02.2012 13:03 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok

1 2 następna