Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.03.2012 08:54 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
23.03.2012 08:54 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
23.03.2012 08:52 Projekt uchwały w sprawie: przekazania do Woj. Sądu Adm. w Gliwicach skargi na UchwałęNr VI/80/11RM Knurów z dn.20.04.2011r. w spr. ustalenia wysokości opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobkach
23.03.2012 08:49 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
23.03.2012 08:47 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
23.03.2012 08:46 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
23.03.2012 08:44 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
23.03.2012 08:42 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2012 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924
23.03.2012 08:36 Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w 2012 r.
23.03.2012 08:35 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przyjęcia w 2012 r. do realizacji zadania na drodze wojewódzkiej nr 924

1 2 następna