Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.06.2012 11:13 XXI/319/12 Uchwała w sprawie: absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2011
27.06.2012 11:12 XXI/318/12 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2011r. oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2011r.
27.06.2012 11:09 XXI/317/12 Uchwała w sprawie: wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Gliwicach
27.06.2012 11:04 XXI/316/12 Uchwała w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
27.06.2012 11:02 XXI/315/12 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Knurów
27.06.2012 10:57 XXI/314/12 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
27.06.2012 10:55 XXI/313/12 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2011 r.
27.06.2012 10:51 XXI/312/12 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
27.06.2012 10:47 XXI/311/12 Uchwała w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Knurów
27.06.2012 10:42 XXI/310/12 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XVIII/268/12 Rady Miasta Knurów z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok

1 2 następna