Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2012 14:04 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XV/233/11 Rady Miasta Knurów z dnia 21.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.09.2012 14:02 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
13.09.2012 14:00 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
13.09.2012 13:58 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2012 rok
13.09.2012 13:57 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon ulicy Rakoniewskiego – Wilsona” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów
13.09.2012 13:55 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004
13.09.2012 13:53 Projekt uchwały w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
13.09.2012 13:42 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XXX/423/2004
13.09.2012 13:39 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Południe” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów nr XXX/423/2004
13.09.2012 13:36 Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów„Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne”zatwierdzonego uchwałą RM Knurów nr XXII/317/2004

1 2 3 następna