Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2013 13:38 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie,w zakresie wykonywania bieżących napraw i konserwacji
24.12.2013 13:06 TAI.181.15.13 Ogłoszenie o wyborze oferty na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie,w zakresie wykonywania bieżących napraw i konserwacji
05.12.2013 08:26 Ogłoszenie o zamówieniu na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych wraz z ich obejściami zarządzanych przez MZGLiA w Knurowie,w zakresie wykonywania bieżących napraw i konserwacji
27.11.2013 12:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Niepodległości 26 w Knurowie
27.11.2013 12:18 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dostawa i wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lok. mieszk. i użytk. stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
20.11.2013 13:44 TAI.181.14.13 Informacja o wyborze oferty dostawa i wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lok. mieszk. i użytk. stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
20.11.2013 13:39 TAI.181.12.13 Informacja o wyborze oferty na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Niepodległości 26 w Knurowie
06.11.2013 12:31 ogł. o zamówieniu -dostawa i wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w lok. mieszk. i użytk. stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA
16.10.2013 13:50 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Niepodległości 26 w Knurowie
11.09.2013 13:24 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez MZGLiA

1 2 3 4 następna