Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2013 12:56 Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
18.01.2013 12:53 Projekt uchwały w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o.o. w Knurowie na lata 2013-2015
18.01.2013 12:48 Projekt uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Miasta w Knurowie nr XLVI/606/2006 z dnia 16.02.2006r.
18.01.2013 12:42 Projekt uchwały w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr XLVIII/307/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 19 czerwca 1997 r.
18.01.2013 12:41 Projekt uchwały w sprawie:przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr VIII/117/11 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r.
18.01.2013 12:39 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na parking przy ul. Szpitalnej, na czas oznaczony 9 lat
18.01.2013 12:37 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
18.01.2013 12:33 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
18.01.2013 12:28 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
18.01.2013 12:28 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok