Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2014 09:58 NS.0121.15.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
16.01.2014 09:56 NS.0121.14.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej
20.12.2013 13:13 NS.0121.16.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny spełniania przez oferentów warunków
21.11.2013 09:14 NS.0121.13.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2013 r.
21.11.2013 08:07 NE.3012.09.2013 Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2013 r.
04.11.2013 12:14 Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego jednostki Budżetowej MOSiR na 2013 r.
25.10.2013 09:17 NS.0121.12.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie
17.09.2013 10:26 NE.3012.07.2013 Decyzja Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zmiany planu finansowego Jednostki Budżetowej MOSiR na 2013 r.
13.08.2013 08:23 NS.0121.11.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania
13.08.2013 08:20 NS.0121.10.2013 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postęp. oraz do badania i oceny ofert w postęp. o udzielenie zam. publ.

1 2 3 następna