Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.01.2013 10:32 XXVIII/439/13 Uchwała w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
29.01.2013 10:30 XXVIII/438/13 Uchwała w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK sp. z o.o. w Knurowie na lata 2013-2015”
29.01.2013 10:25 XXVIII/437/13 Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Rady Miasta w Knurowie nr XLVI/606/2006 z dnia 16.02.2006 r.
29.01.2013 10:20 XXVIII/436/13 Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr XLVIII/307/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 19 czerwca 1997 r.
29.01.2013 10:18 XXVIII/435/13 Uchwała w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na Uchwałę Nr VIII/117/11 Rady Miasta Knurów z dnia 29 czerwca 2011 r.
29.01.2013 10:16 XXVIII/434/13 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu z przeznaczeniem na parking przy ul. Szpitalnej, na czas oznaczony 9 lat
29.01.2013 10:13 XXVIII/433/13 Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.01.2013 10:12 XXVIII/432/13 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
29.01.2013 10:09 XXVIII/431/13 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
29.01.2013 10:08 XXVIII/430/13 Uchwała w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok