Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2014 14:46 602/05/13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie
30.12.2013 16:27 602/04/13 UNIEWAŻNIENIE CZĘŚCI POSTĘPOWNIA - dot. przetargu nieograniczonego pn.: "Zakup art. spożywczych dla Ośrodka Wsparacia w Knurowie" dla zadania: Nr 1 - Mieso, Nr 2 - Nabiał, Nr 3 - Ryby, Nr 6 - Warzywa
30.12.2013 16:22 602/04/13 Informacja dotycząca wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.: "Zakup atrykułów spozywczych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie"
19.12.2013 10:12 602/04/13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Zakup artykułów żywnościowych dla Ośrodka Wsparcia w Knurowie
09.07.2013 15:05 602/03/13 Informacja dotycząca wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 2 części
27.06.2013 08:56 Odpowiedz na zapytania dot. przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 2 części
24.06.2013 14:42 602/03/13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkoleń - 2 części
06.06.2013 15:05 602/02/13 Informacja dotycząca wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia aktywizująco - motywującego
29.05.2013 16:10 Odpowiedz na zapytanie dot. przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia aktywizująco - motywującego
27.05.2013 14:09 602/02/13 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn.Usługa szkoleniowa w zakresie organizacji szkolenia aktywizująco - motywującego

1 2 następna