Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2013 13:41 Projekt uchwały w sprawie: absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za 2012 rok
13.06.2013 13:40 Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2012 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2012 r.
13.06.2013 13:38 Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego PWiK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
13.06.2013 13:35 Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
13.06.2013 13:30 Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXIX/449/13 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
13.06.2013 13:25 Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu Opieki Nad Zabytkami na terenie Gminy Knurów na lata 2013 – 2017”
13.06.2013 13:21 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.06.2013 13:19 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
13.06.2013 13:18 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
13.06.2013 13:16 Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok

1 2 3 następna