Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.06.2013 15:34 XXXIV/523/13 Uchwała w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Knurów za rok 2012
26.06.2013 15:32 XXXIV/522/13 Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Knurów za 2012 rok oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Knurów za 2012 r.
26.06.2013 15:30 XXXIV/521/13 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
26.06.2013 15:29 XXXIV/520/13 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
26.06.2013 15:27 XXXIV/519/13 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIX/449/13 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych...
26.06.2013 15:24 XXXIV/518/13 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
26.06.2013 15:23 XXXIV/517/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
26.06.2013 15:21 XXXIV/516/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
26.06.2013 15:19 XXXIV/515/13 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2013 rok
26.06.2013 15:17 XXXIV/514/13 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Knurowie za 2012 r.

1 2 3 następna