Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.08.2014 09:24 MOSiR.23244.5.1.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. o udzielenie zam. publ. pn.: "Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109"
01.08.2014 09:17 MOSiR.23244.3.4.1.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. o udzielenie zam. publ. pn.: "Zastosowanie pomp ciepła dla potrzeb budynku MOSiR w Knurowie - wykonanie zasilania elektrycznego"
01.08.2014 09:08 MOSiR.23244.2.4.1.2014 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. o udzielenie zam. publ. pn.: "Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylat. KWK Knurów-Szczygłowice"
09.07.2014 12:24 MOSiR.23200.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publ. pn: "Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109."
04.07.2014 09:55 MOSiR.23200.03.2014 Przetarg nieograniczony - "Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów-Szczygłowice dla potrzeb budynku MOSiR - wykonanie zasilania elektr."
04.07.2014 09:49 MOSiR.23200.02.2014 Przetarg nieograniczony - "Zastosowanie pomp ciepła w ramach wykorzystania ciepła odpadowego z chłodni wentylatorowej KWK Knurów - Szczygłowice dla potrzeb budynku MOSiR w Knurowie, ul. Górnicza 2".
03.07.2014 10:31 MOSiR.23200.01.2014 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publ. pn: "Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109."
24.06.2014 12:27 MOSiR.23200.01.2014 Przetarg nieograniczony - "Modernizacja - przebudowa i budowa Kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109"