Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2014 08:49 14/2014 Zarządzenie Dyrektora w spr. przeprowadzenia inwentryzacji okresowej w MZGLiA w Knurowie
19.12.2014 08:48 13/14 Zarządzenie Dyrektora w spr. przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA na 2014 r.
20.10.2014 13:41 12/2014 Zarzadzenie Dyrektora w spr. ustalenia czasu pracy w miesiącu grudniu 2014 r
20.10.2014 13:40 11/2014 Zarządzenie Dyrektora w spr. powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do wybrakowania ze stanu składnicy akt.
15.10.2014 16:22 Zarzadzenie Dyrektora w spr. zmiany Regulaminu ZFŚS MZGLiA w Knurowie stanowiacego załacznik do Zarzadzenia Dyrektora MZGLiA OrK 0161/3/2003
15.10.2014 16:18 9/2014 Zarządzenie Dyrektora w spr. zatwierdzenia zmiany planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2014 r.
15.10.2014 16:02 8/2014 Zarządzenie Dyrektora w spr. zatwierdzenia zmiany planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2014 r.
09.07.2014 08:33 7/2014 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wyznaczenia terminu wykorzystania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracyw II kwartale 2014 r.
09.07.2014 08:30 6/2014 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. zmiany planu finansowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2014
09.07.2014 08:27 5/2014 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

1 2 następna