Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2016 12:08 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w panie finansowym MZGLiA w Knurowie na 2015 rok
02.12.2015 10:50 13/2015 Zarządzenia w spr. ustalenia czasu pracy w miesiącu grudniu 2015 r.
02.12.2015 10:47 12/2015 Zarządzenie w spr. wykorzystania urlopów za 2015 rok.
02.12.2015 10:46 11/2015 Zarządzenie w spr. przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w MZGLiA w Knurowie
02.12.2015 10:43 10/2015 Zarządzenie w spr. udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania bieżących czynności w ramach zwykłego zarządu w zakresie statutowego przedmiotu działania MZGLiA w Knurowie
02.12.2015 10:37 9/2015 Zarządzenie w spr. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
02.07.2015 09:51 8/2015 zarządzenie w spr. wyznaczenia terminu dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 15 sierpnia 2015 r. [...]
24.06.2015 17:22 7/2015 Zarządzenie w spr. powołania Komisji do ostatecznego odbioru robót dot. wykonania przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Floriana 4
27.05.2015 15:23 6/2015 Zarządzenie Dyrektora w spr. zmiany Zarzadzenia Nr 0161/6/2010 Dyrektora MZGLiA w Knurowie w spr. udostępnienia informacji publicznej w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej
08.05.2015 08:21 5/2015 Zarządzenie Dyrektora MZGLiA w spr. wyznaczenia terminu wykorzystania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracyw II kwartale 2015 r.

1 2 następna