Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.01.2016 13:57 SD.0121.21.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie wprowadzenia planu zamówień publicznych do 30.000 euro.
18.01.2016 13:53 SD.0121.20.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie wprowadzenia planu finansowego jednostki na 2016 r.
18.01.2016 13:47 SD.0121.19.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie wprowadzenia projektu planu finansowego jednostki na 2016 r.
11.12.2015 11:24 SD.0121.18.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie udzielenia pracownikom dnia wolnego za świąteczny dzień 26 grudnia br. przypadający w sobotę, w ramach wynikającego z tego tytułu obowiązku zmniejszenia liczby dni i godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
17.11.2015 12:52 NS.0121.15.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie.
17.11.2015 10:45 NS.0121.12.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie
26.10.2015 11:42 NS.0121.11.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/NK/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie
08.10.2015 11:26 NS.0121.10.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie powołania Komisji "Kodeksu etyki i Kodeksu postępowania etycznego pracowników MOSiR Knurów".
26.08.2015 12:58 NS.0121.08.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok
23.07.2015 14:31 NS.0121.07.2015 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie udzielenia pracownikom MOSiR Knurów dnia wolnego za świąteczny dzień 15 sierpnia 2015 r. przypadający w sobotę.

1 2 następna