Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.12.2015 10:16 MOSiR.23200.03.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. o udzielenie zam. publ. pn.: "Wykonanie rozbiórek i demontaży w ramach realizacji zadania pn.: "Modernizacja-przebudowa stadionu miejskiego" w Knurowie przy ul. Dworcowej 28
02.12.2015 15:52 MOSiR.23200.04.2015 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postęp. o udzielenie zam. publ. pn.: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
20.11.2015 10:19 MOSiR.23200.04.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
20.11.2015 09:29 MOSiR.23200.04.2015 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
19.11.2015 13:44 MOSiR.23200.03.2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie rozbiórek i demontaży w ramach modernizacji - przebudowy Stadionu Miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28
09.11.2015 14:14 MOSiR.23200.03.2015 Przetarg nieograniczony - Wykonanie rozbiórek i demontaży w ramach realizacji zadania pn.: Modernizacja - przebudowa stadionu miejskiego w Knurowie przy ul. Dworcowej 28
29.05.2015 09:10 MOSiR.23200.01.2015 Przetarg nieograniczony - Budowa budynku obsługi basenowej kąpieliska "Leśne Zacisze" w Knurowie przy ul. Niepodległości 109"