Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2015 11:33 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Tarnowskich Górach i objęcia w zamian udziałów
13.11.2015 11:30 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.11.2015 11:28 Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w publicznych placówkach oświatowo – wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Knurów
13.11.2015 11:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
13.11.2015 11:23 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
13.11.2015 11:22 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
13.11.2015 11:21 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2015 rok
13.11.2015 11:20 Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Knurów
13.11.2015 11:18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Miasta Knurów
13.11.2015 11:17 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta Knurów

1 2 następna