Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.02.2017 09:26 26/2016 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2016
19.12.2016 15:26 25/2016 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego MZGLiA w Knurowie
08.12.2016 12:10 24/2016 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w panie finansowym MZGLiA w Knurowie na 2016 rok
30.11.2016 15:42 23/2016 Zarządzenie w sprawie wykorzystania urlopów wypoczynkowych za 2016 rok
30.11.2016 15:40 22/2016 Zarządzenie w sprawie terminu wykorzystania 2 godzin pracy wynikajacych z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w IV kwartale 2016 r.
14.11.2016 12:00 21/2016 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2016 r. w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
14.11.2016 11:56 20/2016 Zarządzenie w sprawie zmiany załącznika nr 3 do Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na rok 2012.
04.11.2016 08:52 19/2016 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przejęcia na rzecz Gminy Knurów opuszczonych gminnych lokali mieszkalnych
28.09.2016 14:09 18/2016 Zarządzenie w sprawie: zmiany zarządzenia OrK Nr 0161/3/2003 Dyrektora MZGLiA w Knurowie z dnia 16 czerwca 2003 r. dot. zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych MZGLiA
09.08.2016 13:21 17/2016 Zarządzenie Nr 17/2016 w sprawie wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w III kwartale 2016 r.

1 2 3 następna