Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2016 15:03 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia w 2017 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
27.12.2016 13:14 Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn:zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Miasta Knurów na 2017
27.12.2016 13:12 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: realizacja usług opiekuńczychi specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania na 2017
06.12.2016 15:21 Informacja o podwyższeniu wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2017 r.
29.11.2016 11:22 Projekt dotyczący przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
25.11.2016 08:28 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu miasta Knurów
25.11.2016 08:23 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Knurowa w miejscu ich zamieszkania w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia w 2017 r. (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)
03.11.2016 10:10 Projekt dotyczący przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Knurów na lata 2016-2020
20.09.2016 10:36 Nowy okres zasiłkowy 2016/2017 w świadczeniach rodzinnych- wyższe świadczenia rodzinne
21.07.2016 11:16 Informacja dla osób ubiegających się o wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z wnioskami do pobrania

1 2 następna