Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.02.2015 10:01 IV/41/15 Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom i innym
10.10.2013 07:45 XXXVlI/538/13 Uchwała Rady Miasta w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i placówek oświatowych
25.01.2006 10:17 XLII/570/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/437/2005 Rady Miasta Knurów w sprawie podziału środków na dofinansowywania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2005..
25.01.2006 10:11 XLIII/584/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie: nadania Miejskiemu Gimnazjum Nr 1 w KNurowie z siedzibą w Knurowie przy ul. Ks. Koziełka Nr 7 imienia Jana Pawła II
25.01.2006 10:03 XXXVIII/527/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zasciągnięcia pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
18.01.2006 22:02 XXXIX/546/05 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków.
08.08.2005 09:30 XXXV/488/2005 Uchwała Rady MIasta w Knurów sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2005 r.
08.08.2005 09:19 XXXV/487/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2005 r.
08.08.2005 09:01 XXXIV/467/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/377/2004
08.08.2005 08:56 XXXIV/466/2005 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie zmian w budżecie Gminy Knurów na 2005 r.

1 2 3 następna