Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2013 10:42 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przyznania nagród edukacyjnych w ramach "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów".
25.01.2006 11:59 0151/267/2005 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Knurowie - mgr Annie Misiura
25.01.2006 11:50 0151/256/2005 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Knurowie - mgr Danucie Hibszer.
25.01.2006 11:27 0151/265/2005 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Knurowie - mgr Janowi Kopeć.
25.01.2006 11:22 0151/264/2005 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Knurowie - mgr Teresie Bochenek.
25.01.2006 11:18 0151/253/2005 Zarządzenie Przezydenta Miasta Knurów w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Knurowie - mgr Jadwidze Salwa
25.01.2006 11:10 0151/213/2005 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie zmniejszenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin Dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Knurowie - Pani mgr Barbarze Hankus.
25.01.2006 11:05 0151/209/2005 Zarządzenie Prezydenta MIasta Knurów w sprawie Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie - Pani mgr Annie Misiura
25.01.2006 10:54 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie zwolnienia z obowiązkowego tygodnowego wymiaru godzin dydaktycznych Dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Knurowie - Pani Teresy Nowackiej - Korus.
09.08.2005 15:27 0151/89/2005 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

1 2 3 4 5 następna