Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2016 13:57 SD.0121.13.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 7/NK/09 Dyrektora MOSiR w Knurowie z dnia 17 czerwca 2009r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w MOSiR w Knurowie.
27.10.2016 08:54 SD.0121.11.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy MOSiR Knurów do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.
24.10.2016 14:30 SD.0121.10.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji rocznej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Knurowie
26.08.2016 08:46 SD.0121.09.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w III i IV kwartale 2016 r. dla pracowników MOSiR Knurów.
29.07.2016 12:23 SD.0121.08.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 7/NK/09 Dyrektora MOSiR Knurów z dnia 17 czerwca 2009 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy
11.07.2016 14:43 SD.0121.07.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie opracowania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w MOSiR Knurów - Kąpielisko Leśne Zacisze w Knurowie.
30.05.2016 13:53 SD.0121.06.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy MOSiR Knurów ds. przeprowadzenia przetargu ograniczonego - konkursu ofert na najem wolnego lokalu użytkowego do prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie Kąpieliska "Leśne Zacisze"
04.02.2016 07:46 SD.0121.02a.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej
03.02.2016 09:39 SD.0121.01.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR w sprawie ustalenia sposobu określania proporcji
03.02.2016 08:58 SD.0121.05.2016 Zarządzenie Dyrektora MOSiR Knurów w sprawie powołania Komisji Przetargowej przy MOSiR Knurów do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert.

1 2 następna