Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.09.2016 14:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie i objęcia w zamian udziałów
14.09.2016 14:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
14.09.2016 14:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
14.09.2016 14:45 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
14.09.2016 14:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
14.09.2016 14:43 Projekt uchwały w sprawieupoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
14.09.2016 14:41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie
14.09.2016 14:39 Projekt uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczanym do sektora finansów publicznych
14.09.2016 14:36 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg
14.09.2016 14:29 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Knurów na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

1 2 następna