Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2016 09:34 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
16.12.2016 09:33 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
16.12.2016 09:32 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
16.12.2016 09:30 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
16.12.2016 09:28 Projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Knurów wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego
16.12.2016 09:27 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
16.12.2016 09:26 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
16.12.2016 09:24 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
16.12.2016 09:18 Projekt uchwały ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
16.12.2016 09:15 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2017 przez Powiat Gliwicki

1 2 następna