Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.12.2016 15:17 XXVII/378/16 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi radnego Pana Marka Sanecznika wraz z odpowiedzią na skargę
29.12.2016 13:25 XXVII/377/16 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów
29.12.2016 13:23 XXVII/376/16 Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
29.12.2016 13:21 XXVII/375/16 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.12.2016 13:18 XXVII/374/16 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.12.2016 13:16 XXVII/373/16 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
29.12.2016 13:14 XXVII/372/16 Uchwała w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy Knurów wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowego zakładu budżetowego
29.12.2016 13:12 XXVII/371/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
29.12.2016 13:10 XXVII/370/16 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2016 rok
29.12.2016 13:08 XXVII/369/16 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/718/2006 Rady Miasta Knurów z dnia 19.10.2006r. dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów

1 2 następna