Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.11.2019 16:43 „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie”– unieważnienie postępowania dla Pakietu 9 – Produkty dla niemowląt
13.11.2019 10:42 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy zadania pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
13.11.2019 10:36 Zmiana Nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie”
08.11.2019 09:00 PT-I/DW/71/19/2019 „Zakup energii elektrycznej do budynków placówek oświatowych w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
30.10.2019 16:52 PT-I/DW/71/18/2019 Miejski Żłobek w Knurowie: Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MŻ w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
30.10.2019 16:50 PT-I/DW/71/17/2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Feliksa Michalskiego w Knurowie: Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 1 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
30.10.2019 16:48 PT-I/DW/71/16/2019 Miejskie Przedszkole Nr 12 im. Janusza Korczaka w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-12 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
30.10.2019 16:46 PT-I/DW/71/15/2019 Miejskie Przedszkole nr 7 w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-7 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
30.10.2019 16:43 PT-I/DW/71/14/2019 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Knurowie: „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla ZSP nr 2 w Knurowie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
30.10.2019 16:40 PT-I/DW/71/13/2019 Miejskie Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie : Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2020 dla MP-2 w Knurowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

1 2 3 4 5 6 następna