Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.01.2022 16:26 MCE/26/96/2021/DW Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla ZSP-3 w Knurowie”
19.01.2022 14:51 MCE/26/97/2021/DW Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla MŻ w Knurowie”
19.01.2022 07:57 MCE/26/95/2021/DW Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla ZSP-2 w Knurowie”
18.01.2022 14:41 MCE/26/93/2021/DW Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla MP-12 w Knurowie”
18.01.2022 13:46 MCE/26/94/2021/AŚ Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla ZSP-1 w Knurowie”
18.01.2022 12:06 MCE/26/92/2021/AŚ Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla MP-7 w Knurowie”
18.01.2022 10:41 MCE/26/91/2021/DW Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy „Dostawa artykułów żywnościowych na rok 2022 dla MP-2 w Knurowie”
28.12.2021 08:09 MCE/26/132/2021/AŚ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla MSP9 w Knurowie
14.12.2021 11:24 MCE/26/20/2021/DW Ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane „Modernizacja budynku A w ZSP3 na potrzeby przedszkola - IV etap”
14.12.2021 09:54 MCE/26/132/2021/AŚ Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratoria Przyszłości dla MSP9 w Knurowie

1 2 3 4 5 6 następna