Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.04.2019 10:48 PT-I/DW/71/02/2019 PT-I/DW/71/02/2019 - ogłoszenie o unieważnieniu I PRZETARGU na zadanie Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III”
03.04.2019 14:32 PT-I/DW/71/03/2019 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
01.04.2019 13:28 PT-I/DW/71/02/2019 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III”” – informacja o unieważnieniu postępowania.
25.03.2019 11:24 PT-I/DW/71/01/2019 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4” OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
14.03.2019 13:29 PT-I/DW/71/02/2019 „Modernizacja budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej Nr 6 - dostosowanie budynku MSP6 do wymogów przedszkolnych - etap III” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
27.02.2019 15:17 PT-I/DW/71/01/2019 „Dostosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z przebudową wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku MSP4”– wybór najkorzystniejszej oferty
13.02.2019 14:04 PT-I/DW/71/01/2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 540028475-N-2019 z dnia 13-02-2019 r.
13.02.2019 13:54 PT-I/DW/71/01/2019 Zmiana nr 2 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019
07.02.2019 12:27 Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540024457-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.
07.02.2019 12:21 Zmiana nr 1 SIWZ nr PT-I/DW/71/01/2019

1 2 3 4 5 6 następna