Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2018 09:56 22/2017 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA w Knurowie na rok 2017
15.01.2018 09:44 21/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w MZGLiA zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 18/13 Dyrektora MZGLiA w Knurowie z dnia 14.11.2013 r.
22.11.2017 09:48 20/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MZGLiA w Knurowie na rok 2012 z późn.zm.
22.11.2017 09:44 19/2017 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu dnia wolnego od pracy w zamian za świąteczny dzień 11 listopada 2017 r przypadający w sobotę z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w IV kwartale 2017 r. dla pracowników MZGLiA w Knurowie
22.11.2017 09:40 18/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki i rachunkowości w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie na 2012 r. z późn. zm.
22.11.2017 09:38 17/2017 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej w 2017 w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
13.11.2017 13:30 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2017 r. w MZGLiA w Knurowie
13.11.2017 13:27 16/2017 Zarządzenie w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA w Knurowie na rok 2017
03.10.2017 09:37 15/2017 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania składnicy akt w MZGLiA w Knurowie
03.10.2017 09:31 14/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany planu finansowego MZGLiA w Knurowie na rok 2017

1 2 3 następna