Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2018 11:50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach przy ul. Szpitalna 8 i Dworcowa 38a w Knurowie
20.12.2017 16:17 Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach przy ul. Szpitalna 8 i Dworcowa 38a w Knurowie
12.12.2017 12:58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez MZGLiA w zakresie napraw i konserwacji
05.12.2017 14:13 Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie usług w zakresie ochrony mienia w budynkach przy ul. Szpitalna 8 i Dworcowa 38a w Knurowie
30.11.2017 08:22 Ogłoszenie o wyborze oferty na obsługę zasobów mieszkaniowych i użytkowych zarządzanych przez MZGLiA w zakresie napraw i konserwacji
30.11.2017 08:20 Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii na działce nr 1849
22.11.2017 09:56 Ogłoszenie o zamówieniu „Termomodernizacja zabytkowych budynków Starego Knurowa z likwidacją źródeł niskiej emisji”- zagospodarowanie terenu-wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków: ul. Dworcowa 9, ul. Dworcowa 7, ul. Dworcowa 11, ul. Mickiewicza 2, ul. Mickiewicza 6, ul. Dworcowa 15, ul. Sienkiewicza 1
31.10.2017 09:34 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie wymiany stolarki okiennej drzwiowej w budynkach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
31.10.2017 09:33 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia mieszkalne lokali użytkowych nr 23 i 24 w budynku wielorodzinnym przy Al. Piastów 4 w Knurowie
25.10.2017 14:54 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Słoniny 25 w Knurowie wraz z przebudową instalacji gazowej w ramach zadania inwestycyjnego: Utworzenie lokali socjalnych w rewitalizowanych budynkach III Kolonii na działce nr 1849

1 2 3 4 5 następna