Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2017 16:30 Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2018 rok
13.12.2017 16:29 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.12.2017 16:25 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
13.12.2017 16:21 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku
13.12.2017 16:19 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Knurów a Powiatem Gliwickim na finansowanie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Knurowie w roku 2018 przez Powiat Gliwicki
13.12.2017 16:19 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
13.12.2017 16:17 Projekt uchwały w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018
13.12.2017 16:16 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
13.12.2017 16:15 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/324/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 września 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Knurów zaliczonym do sektora finansów publicznych
13.12.2017 16:14 Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie na lata 2016 – 2018” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVII/225/16 Rady Miasta Knurów z dnia 27 stycznia 2016r.

1 2 następna