Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.12.2014 08:32 380/MZGLiA/14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zasad i trybu przeprowadzania przetargów na najem lub oddanie w dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własnoć Gminy Knurów
22.06.2012 10:06 159/MZGLiA/12 Zarządzenie Prezydenta w spr. ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym zasobie Gminy Knurów
22.03.2012 14:32 71/MZGLiA/12 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
11.04.2011 10:19 48/MZGLiA/11 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne w mieszkaniowym zasobie Gminy Knurów
31.01.2011 14:01 Zarządzenie Nr 11/MZGLiA/11Prezydenta Miasta Knurów w spr. wprowadzenia regulaminu organizacyjnego MZGLiA
08.12.2009 09:26 416/MZGLiA/09 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zmiany Zarządzenia Nr 521/MZGLiA/09 w spr. powołania komisji do opracowania uchwały dot. wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
19.03.2009 07:46 70/MZGLiA/2009 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. upoważnienia Dyrektora MZGLiA do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego na rok 2009
24.09.2008 10:21 OR-0151/252/2007 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. ustalenia czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne na terenie miasta Knurowa
19.02.2008 11:39 zarządzenie w spr. udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie
06.09.2004 14:42 0151/212/2004 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 27.08.2004r. w spr: ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz czynszu za lokale socjalne na terenie Gminy Miasta Knurów.