Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2016 07:44 502/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego [...]
07.12.2015 08:10 471/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego [...]
05.11.2015 13:02 433/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
28.10.2015 15:21 422/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego [...]
03.09.2015 07:53 340/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
25.08.2015 13:01 327/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego [...]
20.08.2015 09:49 322/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Kościuszki oraz ul. Parkowej na okres do 31.05.2015 r. w trybie bezprzetargowym
23.07.2015 09:38 270/MZGLiA/2015 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
16.06.2015 08:22 194/MZGLiA/2015 Zarzadzenie w spr. zawarcia umów najmu gruntów gminnych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, ul. Miarki, ul. Poniatowskiego, ul. Kościuszki, ul. Mickiewicza na okres do
12.06.2015 09:07 208/MZGLiA/15 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie powołania komisji do opracowania uchwały dot. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

1 2 3 następna