Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.02.2017 12:16 277/MZGLiA/16 Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Knurów
12.01.2017 14:39 537/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr.przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 9 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
12.01.2017 14:37 536/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr.przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
12.01.2017 14:36 535/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr.przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
12.01.2017 14:35 534/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr.przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
12.01.2017 14:33 533/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr.przeznaczenia lokali użytkowych położonych w Knurowie przy ul. Staszica 1 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
12.01.2017 14:24 532/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr.przeznaczenia lokalu użytkowego położonego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 na potrzeby Urzędu Miasta Knurów
04.05.2016 07:48 182/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego [...]
29.04.2016 08:45 130/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczenia rzeczowego.
25.04.2016 13:14 164/MZGLiA/2016 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego [...]

1 2 następna