Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.12.2017 13:11 563/MZGLiA/2017 Zarządzeniew sprawie utraty mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 535/MZGLiA/2016 z dnia 30.12.2016r.
22.12.2017 13:09 562/MZGLiA/2017 Zarządzeniew sprawie utraty mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 532/MZGLiA/2016 z dnia 30.12.2016r.
22.12.2017 13:09 561/MZGLiA/2017 Zarządzeniew sprawie utraty mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 536/MZGLiA/2016 z dnia 30.12.2016r.
22.12.2017 13:07 560/MZGLiA/2017 Zarządzeniew sprawie utraty mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów nr 534/MZGLiA/2016 z dnia 30.12.2016r.
05.12.2017 10:44 476/MZGLiA/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 30/MZGLiA/2015 z dnia 10.02.2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów i zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
05.12.2017 10:38 402/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
02.08.2017 13:47 301/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
28.07.2017 11:15 272/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Staszica
13.07.2017 14:43 270/MZGLiA/2017 Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 130/MZGLiA/2017 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 04.04.2016 r. wsprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego w formie świadczeń rzeczowych.
02.08.2017 13:46 225/MZGLiA/2017 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego

1 2 następna