Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.01.2018 13:37 MOSiR.23200.06.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. w trybie przetargu nieograniczonego pn.:"Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie".
19.12.2017 14:54 MOSiR.23200.06.2017 Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
01.12.2017 11:39 MOSiR.23200.06.2017 Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6.
07.11.2017 14:57 MOSiR.23200.05.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.:"Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów MOSiR Knurów".
23.10.2017 11:30 MOSiR.23200.05.2017 Przetarg nieograniczony - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Knurowie
15.09.2017 13:11 MOSiR.23200.03.2017 Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zam. publ. pn.:"MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO- WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP" W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28
07.09.2017 10:06 MOSiR.23200.04.2017 Informacja o unieważnieniu postępowania
29.08.2017 09:56 MOSiR.23200.04.2017 Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
09.08.2017 16:37 MOSiR.23200.04.2017 Przetarg nieograniczony - Budowa hali sportowej przy Alei Lipowej 12 w Knurowie. Działki nr 3561/5, 3561/6
09.08.2017 13:01 MOSiR.23200.03.2017 Przetarg nieograniczony - MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO - WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ II ETAP W KNUROWIE PRZY UL. DWORCOWEJ 28, DZAŁKI NR 2141/20 I 2141/22

1 2 następna