Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.08.2017 11:52 Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Knurowie
29.08.2017 11:50 Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy Jedności Narodowej w Knurowie
29.08.2017 11:49 Projekt uchwały w sprawie nazwy ulicy 26 Stycznia w Knurowie
29.08.2017 11:48 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
29.08.2017 11:47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
29.08.2017 11:46 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg z późn. zm.
29.08.2017 11:45 Projekt uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
29.08.2017 11:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
29.08.2017 11:44 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
29.08.2017 11:43 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok

1 2 następna