Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.09.2017 14:53 XXXVIII/531/17 Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy w Knurowie
06.09.2017 14:52 XXXVIII/530/17 Uchwała w sprawie nazwy ulicy Jedności Narodowej w Knurowie
06.09.2017 14:50 XXXVIII/529/17 Uchwała w sprawie nazwy ulicy 26 Stycznia w Knurowie
06.09.2017 14:49 XXXVIII/528/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do kapitału zakładowego Międzygminnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
06.09.2017 14:47 XXXVIII/527/17 Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Knurów
06.09.2017 14:45 XXXVIII/526/17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/721/14 Rady Miasta Knurów z dnia 17 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Knurów lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej i wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg z późn. zm.
06.09.2017 14:43 XXXVIII/525/17 Uchwała w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVII/376/16 Rady Miasta Knurów z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2017 rok z późn. zm.
06.09.2017 14:42 XXXVIII/524/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
06.09.2017 14:41 XXXVIII/523/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok
06.09.2017 14:40 XXXVIII/522/17 Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2017 rok

1 2 następna