Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.05.2020 13:25 112/SDG/2020 Zarządzenie Nr 112/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udostępniania gruntu i urządzeń położonych na Targowiskach Miejskich stanowiących własność Gminy Knurów w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego i epidemii.
23.04.2020 14:45 111/SDG/2020 Zarządzenie Nr 111/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie otwarcia Targowisk Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2.
23.04.2020 14:41 93/SDG/2020 Zarządzenie Nr 93/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia Targowisk Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2 w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
23.04.2020 14:38 92/SDG/202 Zarządzenie Nr 92/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia Targowisk Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2 w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
23.04.2020 14:13 XXIII/287/2020 Uchwała Nr XXIII/287/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
18.12.2015 12:36 XV/188/15 Uchwała Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów w sprawie opłaty targowej
17.06.2015 12:22 XLI/579/13 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich
17.07.2014 14:00 XLVI/667/14 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Targowej 2.
10.03.2014 13:05 54/SDG/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2.
20.12.2011 10:19 361/SDG/2011 Zarządzenie Nr 361/SDG/2011 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za dzierżawę gruntu targowiska miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2

1 2 następna