Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2015 12:36 XV/188/15 Uchwała Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów w sprawie opłaty targowej
17.06.2015 12:22 XLI/579/13 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich
17.07.2014 14:00 XLVI/667/14 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie regulaminu targowiska miejskiego zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Targowej 2.
10.03.2014 13:05 54/SDG/2014 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z terenu i urządzeń targowiska miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2.
20.12.2011 10:19 361/SDG/2011 Zarządzenie Nr 361/SDG/2011 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.12.2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za dzierżawę gruntu targowiska miejskiego w Knurowie przy ul. Targowej 2
31.12.2010 08:56 432/SDG/10 Zmiana Zarządzenia Nr 385/SDG/08 Przydenta Maista Knurów z 19.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie w celach reklamowych z radiowęzła i tablicy ogłoszeń na targowisku miejskim
31.12.2010 08:47 434/SDG/10 Zmiana Zarządzenia Nr 384/SDG/08 Prezydenta Miasta Knurów z 19.12.2008r. w sprawie opłat za korzystanie z terenu i urządzeń miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego położonych na terenie miasta Knurów
02.01.2009 09:23 384/SDG/08 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie opłat za korzystanie z terenu i urządzeń miejsc wyznaczonych do handlu okrężnego położonych na terenie miasta Knurowa.
02.01.2009 09:16 385/SDG/08 Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie w celach reklamowych z radiowęzła oraz tablicy ogłoszeń na targowisku miejskim w Knurowie przy ul. Targowej 2.