Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2021 10:02 374/SDG/2021 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w sprawie ustalenia wysokości opłat czynszowych z tytułu dzierżawy za udostępnienie nieruchomości gruntowych w rejonie wejść na cmentarze komunalne w Knurowie do prowadzenia działalności handlowej związanej z obchodami święta Wszystkich Świętych w 2021 roku.
22.12.2020 16:32 Opłata targowa w 2021 r.
06.10.2020 11:29 XXIX/372/2020 Uchwała Nr XXIX/372/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
05.05.2020 13:25 112/SDG/2020 Zarządzenie Nr 112/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udostępniania gruntu i urządzeń położonych na Targowiskach Miejskich stanowiących własność Gminy Knurów w okresie obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemicznego i epidemii.
23.04.2020 14:45 111/SDG/2020 Zarządzenie Nr 111/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie otwarcia Targowisk Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2.
23.04.2020 14:41 93/SDG/2020 Zarządzenie Nr 93/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia Targowisk Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2 w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
23.04.2020 14:38 92/SDG/202 Zarządzenie Nr 92/SDG/2020 Prezydenta Miasta Knurów z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia Targowisk Miejskich w Knurowie przy ul. Targowej 2 oraz Alei Piastów 2 w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID-19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
23.04.2020 14:13 XXIII/287/2020 Uchwała Nr XXIII/287/2020 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.
18.12.2015 12:36 XV/188/15 Uchwała Nr XV/188/15 Rady Miasta Knurów w sprawie opłaty targowej
17.06.2015 12:22 XLI/579/13 Uchwała Rady Miasta Knurów w sprawie ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów na parkingach miejskich

1 2 następna