Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2019 12:11 30/2018 zarządzenie w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego w MZGLiA w Knurowie
04.01.2019 12:09 29/2018 Zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych, polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz regulaminu ochrony danych osobowych w MZGLiA
04.01.2019 11:47 28/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA na rok 2018
04.01.2019 11:44 27/2018 Zarządzenie w sprawie zmiany Załacznika nr 6 do Zarządzenia Nr 20/2017 Dyrektora MZGLiA z dnia 7.11.2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektora MZGLiA z dnia 27.12.2011 r. w spr. wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w MZGLiA
27.12.2018 13:15 26/018 Zarządzeni w w sprawie przeniesień między paragrafami w planie finansowym MZGLiA na rok 2018
27.12.2018 13:13 25/2018 Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu finansowego MZGLiA w Knurowie na 2018 rok
14.12.2018 09:43 24/2018 Zarządzenie w prawie wyznaczenia czasu pracy w dniach 21 i 24 grudnia 2018 r. oraz wyznaczenia terminu odpracowania 2 godzin pracy wynikających z konieczności zachowania obowiązujących norm czasu pracy w IV kwartale 2018 r.
14.12.2018 09:41 23/2018 Zarządzenie w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w MZGLiA w Knurowie
09.11.2018 08:50 22/2018 Zarządzenie w sprawie wyznaczenia inspektora Ochrony Danych w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji
09.11.2018 08:48 21/2018 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w 2018 r. w Miejskim Zespole Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie

1 2 3 następna