Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2018 09:24 421/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej i ul. Kopernika
05.11.2018 11:29 378/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
05.11.2018 11:22 365/MZGLiA/2018 Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Knurów Nr 30/MZGLiA/2015 z dnia 10.02.2015r. w sprawie określenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Knurów i zarządzanych przez Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji
05.11.2018 11:19 360/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej
05.11.2018 11:15 321/MZGLIA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Spółdzielczej, Kopernika, Sienkiewicza
05.11.2018 10:08 346/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
20.06.2018 15:41 230/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
20.06.2018 15:27 217/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta Knurów w spr. zawarcia umowy najmu gruntu gminnego
20.06.2018 16:50 208/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Puszkina 7
16.05.2018 16:02 171/MZGLiA/2018 Zarządzenie Prezydenta Miasta w spr. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych położonych w Knurowie przy ul. Parkowej, Miarki, Poniatowskiego, Kościuszki, Mickiewicza, Słoniny

1 2 następna